Beramal dengan hadist dhaif (perspektif madzhab Syiah)

Berawal dari beberapa pertanyaan berkaitan dengan berbagai amalan mustahabb (sunnah) dan makruh yang ada dalam beberapa kitab doa. Jawaban saya selalu sama dengan menukil penjelasan daripara Maroji (pemilik otoritas fatwa) bahwa hadist-hadist yang dijadikan sandaran dalam amalan-amalan mustahabb dan makruh boleh diamalkan walaupun hadist tersebut lemah namun harus memenuhi tiga syarat: 1. Hadist tersebut tidak … Continue reading Beramal dengan hadist dhaif (perspektif madzhab Syiah)